Een dag volledig jezelf aankijken en zien wie je bent! Niet vanuit je hedendaagse rollen, maar achter de schermen. Wie schuilt er achter de rollenpatronen van de dag, ben je het nog met jezelf eens of ben je mee aan het doen met wat er van jou verwacht wordt. We hebben allemaal beelden in ons systeem die ons door het leven leiden. Deze beelden zijn ontstaan in ons verleden en nemen we elke dag mee in ons heden. Willen je wie je nu bent, ook in de toekomst blijven, of ben je op zoek naar verandering en krijg je er maar geen grip op. Of krijg je niet helder wat je nou werkelijk zou willen.

Tijdens het one day project, leer je stil te staan in jouw stilte. We zoeken jouw persoonlijke natuur op en banen daar onze eigen weg. Op zoek naar jouw eigen authentieke natuur en gevoelens / emoties spelen hier een grote rol in. Gevoelens en emoties zijn vaak leidend in de keuzes die we wel of niet dagelijks maken. Door te kijken en onderzoeken welke keuzes je dagelijks maakt om iets wel of niet te doen kom je in een diepere laag van jezelf. Ontdek opnieuw wie je bent en neem regie weer terug over je eigen authentieke leven!