SCHILDER | SPORT | GROEI GROEPSPROGRAMMA VOOR KINDEREN

UITDEVERF combineert creativiteit met activiteit in dit gerichte groepsprogramma voor kinderen. Hierdoor spreken we verschillende onderdelen van het karakter van het kind aan. Het kind leert verschillende gebieden in zichzelf kennen en gaat inzien hoe hij/zij op uiteenlopende situaties reageert. Vervolgens kan de stap worden gemaakt hoe gereageerd kan worden op een wijze die bij ze past en goed voor ze uitpakt.

Deze dagen komt er veel op onze kinderen af. De dingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Maar wanneer krijgen onze kinderen nou eens de tijd en ruimte om eens even stil te staan bij zaken die hen bezig houden en met zaken waarop ze vastlopen of waarvan ze verdriet ervaren?

Daarom gaat UITDEVERF aankomende periode starten met een lichtvoetig groepsprogramma voor kinderen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken of hard nodig hebben.

Hierbij richten we ons via onze gespecialiseerde werkwijze op:

  • Het laten toenemen van zelfvertrouwen
  • Het aanpakken van faalangst
  • Leren in je kracht te staan
  • Omgaan en verwerking van verlies
  • Omgaan met pesten
  • Opsporen en oplossen van emotionele blokkades
  • Omgaan met hooggevoeligheid
  • Opbouwen van weerbaarheid / assertiviteit

Kortom, het gaat bij ons over het leren om jezelf te zijn. Met al je kwaliteiten en talenten. Dan gaat het dus ook over hoe je als kind en mens hobbels op je pad overwint. En over niet meer bang zijn of twijfelen over wie je bent.

De groep kinderen voor deze sessies kent bewust een gevarieerde samenstelling. Net zoals op schoolpleinen, sportverenigingen en zoals op andere momenten in het dagelijkse leven van onze kinderen. De leeftijd varieert daarom tussen de 8 en 14 jaar. Iets jonger en iets ouder is uiteraard ook mogelijk.

We werken als groep. Samen. Anderhalf uur. Tijdens 1 moment in de week.
Op de woensdagmiddag.