‘IK WIL MIJZELF GEZIEN EN GEHOORD VOELEN’

Steeds vaker komt het voor dat leerlingen van scholen uitvallen. Met als gevolg dat ze nog maar moeizaam terug kunnen keren in het regulier onderwijs. De onderliggende problematiek kan zeer divers van aard zijn. Wij als creatief leercentrum signaleren bij deze doelgroep elke keer weer dezelfde schreeuw of gewoon roep van het kind/ jongere. Het creatief leercentrum is een plaats waar kinderen en jongeren weer tot zichzelf kunnen komen. Weer in contact komen met hun eigen krachten, gevoelens en emoties.

 

‘JE KAN MEER DAN JE DENKT’

Wij maken ons hard voor deze kinderen om hen te laten ervaren en internaliseren dat ze meer kunnen dan ze denken. Wij bieden begeleiding op psychosociaal en fysiek-mentaal niveau. Dit doen wij in groepen om kinderen met elkaar in contact te brengen. Waardoor ze niet alleen van elkaar kunnen gaan leren, maar ook gaan inzien en erkennen dat zij niet de enigen zijn die om wat voor reden dan ook zijn vast gelopen in het reguliere systeem.

 

‘WE STARTEN VANUIT KANSEN EN MOGELIJKHEDEN’

We vragen de kinderen niet om iets te kunnen of doen waar ze nog niet klaar voor zijn. En gaan uit van een positieve intentie. Deze kinderen zijn vastgelopen in zichzelf en weten niet meer waarom of wat precies de aanleiding is geweest van deze verwarring. Emoties nemen het over en brengen deze kinderen in een lastige situatie. Ondertussen moeten ze nog tot leren zien te komen. Er wordt van alles op cognitief niveau van hen verlangd. Met als gevolg dat de draaglast groeit en de draagkracht vermindert. Voordat deze doelgroep in aanraking komt met de leerplichtambtenaren is er al een verhaal aan vooraf gegaan met als doel om de leerling positief in beweging te krijgen. Maar soms lukt het gewoon niet en is de motivatie of de wil om tot leren te komen naar de achtergrond verschoven. Als daar de nadruk op blijft liggen bestaat de kans dat het kind zich steeds meer terug trekt in een persoonlijk isolement. Wat weer een enorm gevoel van falen kan betekenen in de beleving van het kind. Met alle gevolgen van dien. Daarom keren wij het proces liever om.

 

‘IK WEET BETER WIE IK BEN EN BEN BELANGRIJK’

Wij bieden een plaats waar deze kinderen weer tot rust kunnen komen. Een plaats waar zij zichzelf weer leren aankijken en gaan zien wat ze allemaal wel kunnen. Een plaats waar gevoelens en emoties centraal komen te staan in het proces. Met als doel dat ze meer inzicht krijgen in wie ze zijn. Structuur leren geven aan hun eigen gedachten, waardoor ze weer regie krijgen over hun eigen functioneren. Hierdoor het gevoel krijgen dat ze belangrijk zijn en van daaruit weer aansluiting kunnen vinden bij het schoolsysteem. Op eigen kracht leren bestaan en blij leren worden van je eigen talenten en mogelijkheden die het leven je kan bieden. Wij geloven dat dit al op jonge leeftijd mee gegeven moet worden in de ontwikkeling van een kind/ jongeren. Zeker als er al op jonge leeftijd sprake is van uitval in een regulier systeem. Wij denken ook dat er in een schoolse omgeving niet altijd voldoende tijd voor is om hier optimaal aandacht aan te geven. Wat natuurlijk logisch is. Het ene kind is het andere niet en ook de thuissituatie van een kind is bij iedereen anders. Wat soms kan vragen om extra specifieke aandacht. Wij bieden dit vanuit onze ervaring en expertise aan.

 

HET CREATIEF LEERCENTRUM BEANTWOORDT DE STILLE ROEP VAN HET KIND

Met het creatief leercentrum is een plaats gecreëerd waar de “stille roep” van kinderen en jongeren optimaal gezien en gehoord wordt. Wij hebben hiervoor een rustige locatie uitgekozen dichtbij de natuur. Dit geeft de mogelijkheid om de omgevingsomstandigheden in te laten werken op het brein van het kind. Wij reduceren de prikkels tot een niveau waarbij de kinderen zichzelf de baas kunnen voelen over de setting waarin zij zich bevinden. Dat geeft ze een gevoel van vertrouwen en veiligheid.
Om kinderen meer inzicht te geven in hun gedrag en functioneren gebruiken we als middel creativiteit (tekenen / schilderen/ graffiti). Deze werkvormen brengen kinderen die hier voor openstaan dichter bij zichzelf. Het sensopathische aspect, het opnieuw prikkelen van de zintuigen en de beleving ervan creëert spelenderwijs een opening om in de wereld van het kind te komen. Het wordt dan makkelijker om dan gevoelens/ emoties van het kind bespreekbaar te maken.
Daarnaast organiseren we veel sportactiviteiten in de natuur. Dit om kinderen in contact te brengen met hun fysiek en hun mentale aspecten. Zo kunnen kinderen ontdekken waar hun grenzen liggen en wat deze voor hun betekenen. Hoe deze zijn ontstaan en op welke wijze kunnen ze deze grenzen waar ze normaal tegen aan lopen gaan zien als kansen? Dat willen wij ze graag leren, door ze hierin constructief en positief uit te dagen.

 

EEN PROFESSIONEEL TEAM STAAT KLAAR

Bij het creatief leercentrum werken mensen met een afgeronde Master, HBO of MBO opleiding gericht op de zorg (psychologen, (ortho)pedagogen, therapeuten, remedial teachers, coaches) en ervaringsdeskundigen. Allen hebben bij aanvang van hun contract een VOG overlegd en vernieuwen deze tijdig. Met regelmaat volgen onze medewerkers cursussen en studies om up-to-date te blijven van de bewegingen in de zorg.

 

HET CREATIEF LEERCENTRUM BIEDT DAGOPVANG

Het creatief leercentrum is bedoeld voor leerplichtige kinderen die zijn uitgevallen in het onderwijs. We werken in kleine groepjes (maximaal 6 kinderen per groep, met steeds 2 begeleiders) om zo voldoende tijd en aandacht aan ieder kind te kunnen geven. Naast het aanbieden van verschillende sportieve en creatieve activiteiten in de natuur worden pedagogische activiteiten aangeboden met het oog op terugkeer in het regulier onderwijs. De groepen komen 3 keer per week gedurende een dagdeel samen.

 

HOE KOOPT U ZORG VAN HET CREATIEF LEERCENTRUM IN?

De zorg het creatief leercentrum wordt gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN). Het is noodzakelijk om een beschikking vanuit de gemeente te hebben die het mogelijk maakt om de zorg bij ons in te kopen. Deze beschikking kunt u aanvragen bij de wijkteams, CJG en via een verwijzing van de huisarts. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We ondersteunen u graag bij het aanvragen van de beschikking.

Hieronder vindt u meer informatie over persoonsgebonden budget en zorg in natura op de website van de Rijksoverheid:

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?
Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura?