Empowerment in veranderende situaties. In veranderende situaties is het van belang dat medewerkers loyaal aan de organisatie zijn om aan veranderingen en vernieuwingen mee te werken.

"Empowerment helpt bij het aanboren van de kennis, vaardigheden, ervaring en motivatie van de medewerkers in de organisatie."

Hoe meer een medewerker zich daarvan bewust is hoe meer dat leidt tot meer betrokkenheid, eigenaarschap, zelfsturend vermogen en groei. Het maakt dat mensen in beweging komen. Het bevorderen van de bewustmaking van de persoonlijke kracht en individuele doelen, bewerkstelligt dat medewerkers beter kunnen afstemmen op de doelen van de organisatie. Zo kan de werknemer, die zich vaak het machteloos voelt, een meer zelfbewuste, positievere en actievere rol aannemen in veranderingsprocessen. Immers, als je zelf aan het roer gaat staan dan wacht je niet af wat anderen voor ‘goeds’ voor jou bedenken, maar dan bepaal je ook zelf je eigen koers.

Voor wie

De workshop is geschikt voor vaste teamcollega´s of afdelingen (ook voor leidinggevenden en teamleiders) van organisaties die:

 • Een cultuur van empowerment willen scheppen (betrokkenheid, eigenaarschap en groei).
 • De verborgen krachten in hun mensen vrij willen maken.
 • Veranderingen of vernieuwingen ondergaan met ingrijpende gevolgen: sanering, fusie of afslanking, maar ook expansie.
 • Hiërarchische structuren willen omvormen.

Resultaat

Als resultaat van deze workshop krijgen medewerkers meer:

 • Inzicht in hun persoonlijke kracht, wil en wensen.
 • Betrokkenheid, eigenaarschap en zelfsturend vermogen in relatie tot het werk, de afdeling of de organisatie(doelen).
 • Gevoel van regie op de eigen situatie en eventuele toekomstige situatie.
 • Inspiratie als bron voor motivatie.

Inhoud

De workshop houdt het volgende in:

 • Inzicht verkrijgen in het begrip empowerment en het nut van empowered zijn.
 • Weten wie je bent, waar je kwaliteiten liggen en wat je beweegt of inspireert.
 • Weten wat je wilt.
 • Weten wat je belemmert en wat je motiveert om je doelen te bereiken.
 • Weten hoe je je wensen kunt realiseren.

Daarnaast wordt vooraf in samenspraak met betrokkenen en leidinggevenden geïnventariseerd wat overige specifieke wensen zijn die in de workshop aan de orde zouden kunnen komen.